Kommande GVMU-utbildning

 

1 Effektiv och trafiksäker körning
 Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 10 september
Fredag 11 november
Fredag 10 februari
Fredag 14 april
.
Sotenäs
Lördag 10 december
2 Godstransporter/Persontransporter
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 17 september
Lördag 26 november
Lördag 14 januari
Fredag 3 februari
Lördag 4 februari
Lördag 25 februari
Lördag 11 mars
Fredag 21 april
Lördag 6 maj
. 
Bengtsfors, Utvecklingscentrum
Lördag 15 oktober
.
Göteborg, Hotel Winn, G:a Tingstadsg. 10
Lördag 19 november
Söndag 29 januari
Söndag 26 februari
Lördag 25 mars
Söndag 16 april
Lördag 13 maj
.
Stenungsund, Stenungsbaden 
Lördag 3 december
Lördag 11 februari
Lördag 18 mars
Lördag 1 april
.
Strömstad, Laholmen
Lördag 28 januari
Lördag 4 mars
.
Uddevalla, Almåsv. 1 (Cykelhuset)
Lördag 29 oktober
Lördag 12 november
Lördag 18 februari
Söndag 12 mars
Lördag 15 april
.
Sotenäs
Lördag 21 januari
3 Lagar & regler
Orust Slätthultsvägen 20, Ellös 
Lördag 24 september
Fredag 18 november
Fredag 17 februari
Lördag 22 april.

 

4 Ergonomi och hälsa
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 1 oktober
Fredag 25 november
Fredag 24 februari
Fredag 28 april
 
5 Säkerhet och riskmedvetenhet
 
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 8 oktober
Fredag 2 december
Fredag 3 mars
Lördag 29 april
 

Information om våra YKB-utbildningar

Enligt lag från Transportstyrelsen måste alla yrkesförare komplettera sin ”tunga” behörighet med yrkeskompetensbevis. Gäller för D/DE-körkort från 10 sept. 2008 och C/CE-körkort från 10 sept. 2009. Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

GRUNDUTBILDNING

Den som tar D-körkort efter 10 sept 2008 och C-körkort efter 10 sept 2009 och ska arbeta som yrkesförare ska även ha en särskild grundutbildning i YKB på 140 timmar. För förare under 21 år gäller 280 timmar.

HÄVDVUNNEN RÄTT

Den som har D-körkort utfärdat före 10 sept.2008 och C-körkort utfärdat före 10 sept. 2009 får relatera till undantaget ”hävdvunnen rätt” och skall kompletera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

FORTBILDNING

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdatering inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka säkerhet och miljövänligare transporter.

YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis. 

YKB-väst erbjuder fortbildning i fem kurspaket, sju timmar vardera. De kan spridas över fem år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

YKB-väst tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången kurs med dokumentation om kursens innehåll.

 

Kurspaket 1 – Effektiv och trafiksäker körning

Deltagaren får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljöprespektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Kurspaket 2 – Godstransporter/persontransporter

Deltgaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

Kurspaket 3 – Lagar o Regler

Kursen tar upp Vägarbetstidlagen Arbetstidslagen Färdskrivaren Kör o vilotider m m

Kurspaket 4 – Ergonomi, kost och hälsa

Deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Kurspaket 5 – Säkerhet och riskmedvetenhet

Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren ska kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.