Välkommen till

GVMU

Göstas Väg- & Maskinutbildning

UTBILDAR CHAUFFÖRER, MASKINFÖRARE & BYGGARE

Vi utbildar i din närhet på överenskommen plats och dag som passar bra för dig.

Vi är anslutna till TYA och ID06 Kompetentdatabas.

Truck & maskin

Utbildning av A, B, C truck, Hjullastare godshantering enligt Tlp 10 samt registrerar och utfärdar TYA truckintyg efter avslutad kurs.

Utbildning av Hjullastare anläggning, Teleskoplastare, Väghyvel, Grävmaskin, Mobilkran, Betongpump, Fordonsmonterad kran, Travers,

Ställning 9 meter, ikl.s.k. Hantverkarställning (enl BI /BUC )

Säkra Lyft / Lastkopplare (enl BI)

Arbete på Hög Höjd/ Fallskydd med Evakuering + Vi Besiktigar Fallskyddsutrustning enl. EN353-2 osv .MA

Lift / Skylift enl S-Råd. MA.

Motorsåg . Röjsåg.Enl. AFS 2012:1

Enligt samverkan med TYA/BYN samt registrerar och utfärdar TYA intyg för genomgången kurs.

GVMU har möjlighet att utbilda dina förare med de fordon som utbildningen gäller efter överenskommelse som passar bra för dig.

Arbete på väg

Steg 1, 1.1 . 1.2 , 1.3 , Steg 2. 2,1 . 2.2 . enligt Trafikverkets kompetenskrav

Nyheter från Trafikverket om ID06 läs mer under flik APV

L-ABC, HLR-D & Brand enligt Arbetsmiljöverkets kompetenskrav AFS 1999:3

Miljö vid entreprenad på väg gäller för alla som arbetar med entreprenad inom storstadsområden, Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom ”känsliga områden”

Ställningsutbildning 9 meter kvalitetsäkrad kurs genom Sveriges Byggindustrier

Säkra lyft kvalitetsäkrad kurs genom Sveriges Byggindustrier

Travers kvalitetsäkrad

Motorsåg & Röjsåg inkl. prov, enl. AML samt kursplan enl. Säker Skog

Liftutbildning kvalitetsäkrad